tuoi than trong phong thuy

Tuổi Thân nên sinh vào ngày nào thì tốt?

Tuổi Thân sinh vào ngày nào thì tốt? Trong 12 tháng của năm Thân, tùy vào ngày sinh của mỗi người theo âm lịch. Mà có vận số tốt xấu khác nhau. Sinh ngày Tý: Tuổi Thân sinh vào ngày này được sao Thiên Tướng chiếu mệnh nên số có chức quyền lớn. Tuy nhiên, họ lại hay bị tiểu nhân quấy rối,