Phong Thủy Xây Dựng

Phòng làm việc của văn phòng hướng Đông Nam

1.Cửa phòng hướng đông Nam là thuận hướng 2. Bàn làm việc nên đặt ở hướng Bắc, Nam nhìn ra hướng Đông Nam

Phòng làm việc của văn phòng hướng chánh Bắc

   1.Cửa phòng hướng Bắc là thuận hướng 2. Bàn làm việc nên đặt ở hướng Đông, hay hướng Nam nhìn ra hướng Bắc

Phòng làm việc của văn phòng hướng chánh Nam

1.Cửa phòng hướng Nam là thuận hướng 2. Bàn làm việc nên đặt ở hướng Bắc, Đông nhìn ra hướng Nam

Phòng làm việc của văn phòng hướng Tây

1.Cửa phòng hướng Tây là sai hướng, không nên để cửa phòng làm việc vào hướng này vì không hợp với người Đông mạng, trường hợp đặc biệt không thể tìm hướng phù hợp thì có thể bố trí như trên. 2. Bàn làm việc nên đặt ở hướng Bắc nhìn ra Nam hoặc Nam

Phòng làm việc của văn phòng hướng Tây Bắc

1.Cửa phòng hướng Tây Bắc sai hướng, không nên để cửa phòng làm việc vào hướng này vì không hợp với người Đông mạng, trường hợp đặc biệt không thể tìm hướng phù hợp thì có thể bố trí như trên. 2. Bàn làm việc nên đặt ở hướng Bắc nhìn về Nam hoặc từ

Khi xây dựng nhà ở cần xem xét địa khí

Người ta gọi “khí trời” là muốn chỉ “khí của trời”. Nó là năng lượng từ trên trời toả xuống, ảnh hưởng đến mọi sự biến hoá của không khí. Còn “khí của người” là khí phát tán từ cơ thể con người. Người nào mà khí vượng thì sức mạnh từ người đó phát