Bùa Ngãi

Ngãi có nghĩa là gì??

  Tôi có đọc qua khái niệm về ngải, chủ yếu trong các bài viết của Sương Mãn Thiên và Huỳnh Liên Tử. Nhưng chưa có định nghĩa nào làm tôi thoả mãn. Một người thì định nghĩa quá “đao to búa lớn”, một người định nghĩa không chính xác … Ngải không phải là

Các loại hoa ngãi hỗ

1- Hoa ngải gió: Gồm 2 loại, bông đỏ  và bông trắng.   2- Ngải gồng:   3- Hoa ngải: dùng làm bùa yêu, luyện trong dầu thơm, dầu dừa… 4- Hoa ngải vằn: loại lai tạp bông đỏ tím. 5- Hoa ngải vằn: loại bông trắng

Ngãi ma lai (mala) !!!!

NgÃi Ma lai (mala) là một trong những loại độc tướng dùng để sử dụng trong những trường hợp đấu ngãi, thư ngãi, áp vía nhân gian. Trước khi luyện thành, thầy ngãi phải đưa đi thật xa tránh nơi ở của gia đình, hàng xóm. thường là nơi có cây cao, đồng vắng, bãi